Citroën A t/m ZX markt

het grootste franse autotref fen van het zuiden

Impressum/Sponsors

Op deze plaats bedanken wij ons voor onze vrijwillige sponsors, te weten:


  • Banner_citrobouchez_copy_1_1
  • BLAUWDEFINITIEFKlieeKLEINERNIEUWESTIJLLogoCompleet
  • introZINK
  • logo-cafe-eggen
  • logo-zlsm
  • personen zink
  • harry de warme bakker

http://www.zlsm.nlhttp://www.klieeveer.nl  -  http://www.zinkhuetterhof.de -  http://www.cafeeggen.nl - Trabipaul@hotmail.nl -  http://www.kloosterzolderke.nl  -  http://www.harrydewarmebakker.nl


Bezoekt hun website eens!

Webmaster: Frans Podbregar (copyright MICROTECH) Brunssum

U kunt ons bereiken via email: chevron43@gmail.com

Of ook telefonisch op : 06 30018066

HUIS/EVENEMENTENREGLEMENT 

·        Deelname aan het onderhavige evenement geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaard dan ook geen enkele aanspraak op enigerlei door u als deelnemer, of met showauto, of met stand, aan dit evenement geleden schade.

 

·        Deelname voor gasten met auto’s is geheel gratis, echter bestaat er de mogelijkheid voor een vrije gave. U dient te weten dat dit evenement geheel op vrijwilligers draait. Standhouders en kofferbakverkopers betalen een bijdrage die wordt opgehaald per contanten.

 

·        Het staat u uiteraard vrij om gebruik te maken van de, toegestane,lokaliteiten alsook trein arrangementen van de ZLSM waarbij het nuttigen van drank en eten, aldaar, op eigen gelegenheid geschiedt.

 

·        Het evenement start op zondag omstreeks 10:00 uur en eindigt op die dag om 18:00 uur. Voor deelnemende standhouders geldt dan ook dat deze het terrein netjes moeten achterlaten.

 

·        Toegang tot het evenemententerrein is enkel toegestaan via de ingang tot dat terrein. Verlaten van het terrein voor deelnemers met auto’s gaat enkel via de achteruitgang die te vinden valt door aanwijsborden. Personen zonder voertuigen mogen ook elders het terrein verlaten.

 

·        Op enkele, door de organisatie te bepalen uitzonderingen na (sponsoren en ondersteuning met mogelijk voertuigen van andere dan voormalige, Franse productie) wordt enkel toegang verleend aan personen/eigenaren en mogelijke aanhang en of medepassagiers van voertuigen van, voormalige Franse makelij/productie dan wel bezoekers zonder voertuigen. Daarbij staat het de organisatie vrij te bepalen of u (met of zonder voertuig) wel of geen toegang heeft tot het evenemententerrein. Dit hangt mede af van de, ruimtelijke beperktheid van het terrein.  

 

·        Aanwijzingen w.o. parkeeraanwijzingen door personen van de organisatie dienen ten aller tijde, strikt opgevolgd.

 

·        Het is niet toegestaan om muziek te laten schallen uit uw voertuig. Voor passende muziek op het terrein is gezorgd door de organisatie.

 

·        Kofferbakverkoop is, tegen een vergoeding vanaf 5 Euro te voldoen aan de organisatie toegestaan en komt men persoonlijk incasseren. Let wel het te verkopen spul moet ook echt uit de kofferbak komen en passen.

 

·        Commerciële verkoop is toegestaan mits, vóór aanvang van het evenement, samenspraak daaromtrent heeft plaatsgevonden met de organisatie.

 

Namens de organisatie wensen wij u een prettig verblijf in Simpelveld, en heten wij u het volgend jaar wederom op de laatste zondag in september van harte welkom. Zegt het voort!! 

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze website

LANGUE FRANÇAISE

A TM ZX MARCHE est dans les starting-blocks .... le plus beau marché Citroën du sud, et est unique pour l'Euregion car en plus des nombreuses voitures aussi merveilleux matériel roulant à vapeur!

Quel marché peut offrir cela? Aucun et il devient plus chargé, donc nous sommes obligés de maintenir une réglementation stricte.

Mais nous voulons aussi rester amusant, afin que vous puissiez passer toute la journée    Amusez-vous au complexe de la gare.

Le marché A tm ZX a maintenant la 21ème édition, et nous pouvons dire qu'il est visité par de nombreux fans allemands, belges, luxembourgeois, français et même suisses de nos voitures françaises. Les activités supplémentaires supplémentaires se portent également très bien, cette année, il y aura une vraie dégustation de vin. (voir aussi le menu [CALENDRIER]) Le musée DDR a été annulé, malheureusement mais peut-être pour l'année prochaine?

Beau Wouda sera également présent avec son bar à bière CX. Et Manfred avec son HY "Manfriet"

Et que pensez-vous des véhicules de l'armée nostalgique qui apparaissent sur notre propriété, vous pensez que vous êtes de nouveau en service? (voir menu [CALENDRIER] pour le matériel photo des camions de l'armée et de la bière CX) 


deutsche sprache:

Der A BIS ZX MARKT ist in den Startlöchern .... der schönste Citroën Marché des Südens, und ist einzigartig für die Euregio, da neben den vielen Autos auch wunderbare Dampfzug-Rollgeräte ein- und aussteigen !!

Welcher Markt kann das bieten? Keiner und es wird belebter, so dass wir gezwungen sind, strenge Vorschriften einzuhalten.

Wir wollen aber auch Spaß machen, damit Sie den ganzen Tag verbringen können

Viel Spaß im Bahnhofsgebäude. Und gelände.

Der A tm ZX Markt hat jetzt die 21. Ausgabe, und wir können sagen, dass er von vielen deutschen, belgischen, luxemburgischen, französischen und sogar Schweizer Fans unserer französischen Standorte besucht wird. Die zusätzlichen zusätzlichen Aktivitäten machen auch sehr gut, in diesem Jahr wird es eine echte Weinprobe geben. (siehe auch [KALENDER] Menü) DDR-Museum hat leider abgesagt, aber vielleicht für nächstes Jahr?

Beau Wouda wird auch mit seiner CX Bierbar da sein. Und Manfred mit seinem HY "Manfriet"

Und wie wäre es mit den nostalgischen Armeefahrzeugen, die auf unserem Grundstück erscheinen, denken Sie, dass Sie wieder in Dienst sind. (siehe Menü [KALENDER] für Bildmaterial der Armee-Trucks und des Bieres CX)